--

Landskapets struktur och vegetation kan klart skönjas ur dessa båda tidiga kartalster. Avsaknaden av skogar i verklig mening är tydlig. Ett landskap som ger vindarna fritt spelrum och därmed skapar omfattande erosionsverkningar var ett faktum redan före 1700. Kartritarnas, eller varför inte konstnärerna, skrev namnen som de talade. Deras uppfattning varierade med deras härkomst.

Nästa >