Observera bytomtens struktur och gårdarna vilka är inritade som hus
uppe i kartans högra del
.

Nedan visas förstoring av nämnda hus och bytomt.


<Tillbaka