Textdokument.

Rinkabys kartmaterial

 

tillhör Laga Skifteskartan Fäladskartan, Maden kallad. 1798  Twistige Rågångerne mot  Wiby, 1769   Fribetet,  1751
Skånska Rekognoseringskartan,  1812-15 Se socken-gränsdragning
Generalstabskarta,  1856
Ekonomiska kartan,  1928-32 Ekonomiska kartan,  1928-32   Generalstabskartan, 1937

Tryck på bilden för att förstora.

<Tillbaka